Jeg ser Jeg ser Jeg ser en hval. et blad. en kopp.