Jeg ser Jeg ser Jeg ser en ball. en eske. en mais.