Sett inn riktig bokstav.

 

Oppgaver med STORE BOKSTAVER

Riktig bokstav, Oppgave 1 Riktig bokstav, Oppgave 2 Riktig bokstav, Oppgave 3 Riktig bokstav, Oppgave 4 Riktig bokstav, Oppgave 5 Riktig bokstav, Oppgave 6 Riktig bokstav, Oppgave 7 Riktig bokstav, Oppgave 8 Riktig bokstav, Oppgave 9 Riktig bokstav, Oppgave 10

Oppgaver med små bokstaver

Riktig bokstav, Oppgave 1 Riktig bokstav, Oppgave 2 Riktig bokstav, Oppgave 3 Riktig bokstav, Oppgave 4 Riktig bokstav, Oppgave 5 Riktig bokstav, Oppgave 6 Riktig bokstav, Oppgave 7 Riktig bokstav, Oppgave 8 Riktig bokstav, Oppgave 9 Riktig bokstav, Oppgave 10